CITRONIX ciSeries

เครื่องพิมพ์ Previous

  • 001.jpg

CITRONIX ciSeries

เป็นเครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึกพิมพ์ (Ink Jet Printer) โดยที่การพิมพ์จะไม่มีส่วนใดของเครื่องสัมผัสกับวัตถุที่พิมพ์ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้บนพื้นผิวทุกชนิด           

  • รูปทรงสวยงาม กะทัดรัด
  • พิมพ์ 1-4 บรรทัด
  • มีระบบล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติ ป้องกันการอุดตันหัวพิมพ์
  • สามารถสร้างโลโก้รูปภาพ เครื่องหมายการค้าบนตัวเครื่องได้
  • สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ โดยออกแบบในคอมพิวเตอร์เป็นโลโก้แล้ว Load ลงเครื่องได้โดยตรง
faceline