IMAJE JAIME 1000 S4, S4 PLUS, S8

เครื่องพิมพ์ Previous

  • 003.jpg
  • 001.jpg
  • 002.jpg

IMAJE JAIME 1000 S4, S4 PLUS, S8

เป็นเครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึกพิมพ์ (Ink Jet Printer) โดยที่การพิมพ์จะไม่มีส่วนใดของเครื่องสัมผัสกับวัตถุที่พิมพ์ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้บนพื้นผิวทุกชนิด           

  • ตัวเครื่องเป็น สแตนเลส ทนกับความร้อนชื้น และฝุ่นละออง
  • สามารถทนอุณหภูมิภายนอกได้สูงถึง 50 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 90%
  • สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ ได้ เช่น วัน และเวลาอัตโนมัติ Batch No. ฯลฯ
  • สามารถติดตั้งกับขบวนการผลิตได้ทันที
  • สามารถพิมพ์ได้บนพื้นผิวทุกชนิด
  • พิมพ์ 1-2 บรรทัด (สำหรับ S4)
  • พิมพ์ 1-3 บรรทัด (สำหรับ S4 PLUS และ S8)
faceline