บริการของเรา

จำหน่ายและให้เช่า

จำหน่ายและให้เช่าเครื่องพิมพ์ INK JET อุตสาหกรรม สำหรับพิมพ์ข้อมูล วัน เดือน ปี เวลา ผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ โลโก้ ข้อความต่างๆ บนสินค้า บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดและพื้นผิววัสดุต่างๆ

ตรวจเช็คและซ่อมแซม

ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ INK JET อุตสาหกรรม ที่ชำรุดเครื่องมีปัญหาใช้งานไม่ได้

บริการรับพิมพ์

บริการรับจ้างพิมพ์วันผลิต และวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาคำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว